+420 731 859 091
PARKOVÁNÍ 
PARKOVACÍ SLUŽBY TRUCK CARGO PARK
Náš areál nabízí k dispozici parkovací a odstavné plochy na ploše 50 000 m2. Kapacita parkování činí 350 míst pro kamiony, autobusy a osobní vozy.
CENÍK PARKOVÁNÍ
! 1 HODINA PARKOVÁNÍ ZDARMA !
Uvedené zvýhodněné ceny za parkování jsou stanoveny na základě dohody s městem Šumperk
KAMION / AUTOBUS
50M2
 KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ
1 h………….zdarma
 
2 h…………..70 Kč

1 den……..300 Kč

Pá-Ne……
600 Kč
 DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ
1 měsíc……..1 800 Kč

3 měsíce…..4 500 Kč

6 měsíců…..8 000 Kč

1 rok……….
15 000 Kč
fleetové dlouhodobé parkování
Více než 3 vozidla využívající dlouhodobé parkování
sleva 5%
Více než 5 vozidel využívající dlouhodobé parkování
sleva 8%
Více než 10 vozidel využívající dlouhodobé parkování
sleva 10%
osobní vozy
2 h…..40 Kč
3 h…..60 Kč

Každá hodina navíc + 10 Kč
OBECNÉ PODMÍNKY AREÁLU TRUCK CARGO PARK

1) Krátkodobé parkování se hradí při odjezdu.
2) Dlouhodobé parkování se hradí na příslušné období předem úhradou na bankovní účet provozovatele na základě objednávky a faktury.
3) Ceny za dlouhodobé parkování jsou uvedeny bez DPH.
4) Provozovatel neručí za škodu na zaparkovaných vozidlech a jejich nákladů způsobenou třetími osobami nebo nepředvídatelnou událostí.
5) Provozovatel je oprávněn vypovědět dohodu o dlouhodobém parkování s výpovědní lhůtou 3 dnů v případě, že parkující anebo jeho zaměstnanci přes výzvu narušují pořádek anebo bezpečnost parkoviště, anebo v případě, že zaparkované vozidlo jakkoli znečišťuje parkovací plochu, zejména odkapávajícími palivy nebo mazivy.
6) Areál je kryt mimo jiné pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou jinému, včetně újmy na odložených vozidlech.
7) Podrobné podmínky pro využití ploch v areálu TRUCK CARGO PARK upravuje PROVOZNÍ ŘÁD.

TRUCK CARGO PARK s.r.o. 2017